Når du besøger vores websted, anvender vi cookies. Det er oplysninger, der gør, at vi kan bibeholde din forbindelse til vores websted. Disse cookies bruges ikke til at indsamle eller gemme oplysninger, der kan identificere personer.

Tilgængelighed afQuorns websted

Det er et mål for Marlow Foods Ltd at gøre vores websted så tilgængeligt som muligt for det størst mulige spektrum af besøgende og kunder. Vi sætter en stor ære i at kunne kommunikere så effektivt som muligt.

Derfor tager vi højde for særlige behov hos personer med synshandicap, fysisk funktionshæmning, indlæringsvanskeligheder eller andre former for handicap. Vi har desuden også indsigt i forskellige browserteknologier.

Vi støtter principperne i ”Disability Discrimination Act” af 1995 (britisk lov om ikke-diskriminering af handicappede) og bestræber os på at identificere og opfylde alle handicappede personers behov.

Tilgængelighed af webindhold

Selvom vi hele tiden afprøver og justerer vores websteder med henblik på tilgængelighed, kan der være ældre sider og sider, der er udviklet af tredjeparter, som ikke fuldt ud lever op til vores standarder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores tilgængelighedsstandarder, eller hvis du har problemer med at få adgang til dette websted, skal du kontakte os.