Betingelser

Oplysninger om os

Dette websted (”vores websted”) drives af os, Marlow Foods Limited, et selskab, der er organiseret og består i henhold til lovgivningen i England og Wales med CVR-nummer 01752242 og hjemsted på adressen Station Road, Stokesley, TS9 7AB, Storbritannien (”Marlow Foods”). Vi ejer QUORN®-brandet.

Vilkår for anvendelse

Disse Vilkår for anvendelse (med de til enhver tid gældende ændringer) gælder for brugere, besøgende og alle personer, der tilgår vores websted. Læs venligst disse Vilkår for anvendelse omhyggeligt, da de udgør en juridisk bindende aftale, der regulerer din adgang til og brug af vores websted.

Disse Vilkår for anvendelse blev sidst opdateret den 1. september 2013.

Ved at bruge vores websted, angiver du, at du har læst, forstået og accepterer disse Vilkår for anvendelse, og at du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår for anvendelse, skal du ikke bruge vores websted.

I disse Vilkår for anvendelse refererer udtrykket ”du” til dig som kunde, bruger eller besøgende af vores websted, og udtrykkene ”vi”, ”os” og ”vores” refererer til os, Marlow Foods.

Adgang til vores websted

Adgang til vores websted er tilladt på midlertidig basis, og vi forbeholder os retten til at tilbagetrække eller ændre vores websted uden varsel. Adgang til webstedet kan uden varsel blive midlertidigt eller permanent suspenderet. Vi påtager os intet ansvar over for dig, hvis webstedet af en eller anden grund er utilgængeligt, eller din adgang til det bliver suspenderet uanset tidspunkt eller varighed. Uden at begrænse ovenstående forbeholder vi os ret til at suspendere, opsige eller begrænse adgang til vores websted, hvis du overtræder disse Vilkår for anvendelse.

Brug af vores websted

Du må kun bruge vores websted til lovlige ikke-kommercielle formål. Du må ikke bruge vores websted:

  • på nogen måde, der overtræder gældende lokale, nationale eller internationale love eller bestemmelser
  • på en måde, der er ulovlig eller svigagtig eller har nogen form for ulovlig eller svigagtig effekt
  • til at sende, eller sørge for fremsendelse af, uopfordret eller uautoriseret reklamemateriale eller nogen form for spam
  • til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, der indeholder virus eller lignende computerkode designet til at påvirke driften af en computers software eller hardware på en negativ måde
  • til aktiviteter, der strider imod United Kingdom Computer Misuse Act 1990 (den britiske lov om computermisbrug) eller lignende love i andre lande.

Du må ikke sende eller linke til, fra eller via vores websted materiale:

  • der er ulovligt, truende, ærekrænkende, obskønt, uanstændigt, umoralsk, stødende, pornografisk, smagløst, groft, kan opildne til racehad, er diskriminerende, nedsættende, skandaløst, provokerende, blasfemisk, krænker fortrolighed eller privatlivets fred, eller som kan forårsage irritation eller ulempe
  • som du ikke har indhentet de nødvendige tilladelser og/eller godkendelser for
  • som udgør eller opfordrer til adfærd, der ville blive betragtet som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde overtræde loven eller krænke en tredjepart hvor som helst i verden
  • som er teknisk skadeligt (herunder uden begrænsning computervirus, logiske bomber, trojanske heste, orme, skadelige komponenter, beskadigede data eller anden skadelig software eller skadelige data).

Ændringer i vilkår for anvendelse

Vi forbeholder os retten til at rette, ændre eller opdatere disse Vilkår for anvendelse efter behov. Vores Vilkår for anvendelse vil altid angive den dato, de sidst blev opdateret, og denne bliver ændret, når vi foretager ændringer. Det er dit ansvar at tjekke vores Vilkår for anvendelse, hver gang du bruger eller besøger vores websted, for at sikre, at du har læst og forstået den seneste version. Ved fortsat at bruge webstedet, efter nye Vilkår for anvendelse er blevet lagt ud, accepterer du de nye Vilkår for anvendelse.

Personlige oplysninger og privatliv

Læs vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som udgør en del af disse Vilkår for anvendelse. Vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og beskytter dem. Ved at bruge vores websted giver du dit samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Vi er ejer eller licenshaver af alle immaterielle rettigheder på vores websted, herunder uden begrænsning enhver og al software, teknologi, kode, tekst, lyd, grafik, fotografier, billeder, video, indhold og materiale, der gøres tilgængeligt af eller på vegne af os gennem vores websted. Vores immaterielle rettigheder omfatter også varemærker, brandnavne og webstedets design, layout og udseende.

QUORN® og QUORN®-logoet er varemærker og registrerede varemærker, der tilhører Marlow Foods Limited og er beskyttet af lovgivningen i Det Forenede Kongerige og internationalt, og alle rettigheder til dem forbeholdes.

Vores websted er beskyttet af loven om ophavsret i Det Forenede Kongerige, internationale aftaler om ophavsret og alle andre gældende love om ophavsret og intellektuel ejendomsret. Vi forbeholder os alle rettigheder i forbindelse med vores websted, herunder uden begrænsning alle immaterielle rettigheder.

Med forbehold for en begrænset ret til at udskrive, lagre og/eller hente websider fra vores websted kun til dit personlige brug, må du ikke kopiere, genudgive, sælge, licensere, modificere, redigere, distribuere, overføre, vise eller skabe afledte værker fra eller på anden måde gøre uautoriseret brug af nogen del af vores websted. Det er ikke tilladt at bruge nogen del af vores websted til kommercielle formål.

Du må ikke fjerne, skjule eller ændre nogen meddelelser om ophavsret, patenter eller varemærkerettigheder eller andre meddelelser om ejendomsret fra noget materiale på vores websted. Du må ikke foretage reverse engineering eller dekompilering eller på nogen måde ændre noget software, der er en del af vores websted (undtagen i det begrænsede omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning).

Vi forbeholder alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse Vilkår for anvendelse.

Oplysninger på vores websted

Indholdet af siderne på vores websted er kun til generel orientering og brug. Kommentarer og andre materialer på vores websted er ikke beregnet til at udgøre rådgivning, som man skal forlade sig på.

Det er dit ansvar at sikre, at produkter, tjenester eller oplysninger på vores websted opfylder dine specifikke behov. Det er også dit ansvar at sikre, at opskrifter eller opskriftsideer er egnet til dine (eller andres) kostbehov, allergi eller overfølsomhed over for fødevarer.

Links fra vores websted

Du må kun linke til (men ikke replikere) vores startside, hvis du først har fået vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Et link skal udformes på en måde, der er fair, ærlig og lovlig og ikke skader vores omdømme eller udnytter det. Det er ikke tilladt linke på en måde, der antyder nogen form for tilknytning, godkendelse eller støtte fra vores side, hvor disse ikke findes.

Du må ikke linke fra et websted, du ikke ejer.

Vores websted må ikke vises i frames på et andet websted, og du må heller ikke linke til nogen anden del af vores websted end startsiden. Vi forbeholder os ret til når som helst og uden varsel at trække en eventuel tilladelse til at linke tilbage.

Fraskrivelse af garantier og ansvar

I det omfang loven tillader det, fraskriver vi os alle garantier, erklæringer og forståelser vedrørende vores websted, hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede. Du anerkender og accepterer, at din brug af vores websted og brug af internettet sker på egen risiko, og vores hjemmeside leveres til dig i forhåndenværende stand.

I det omfang loven tillader det, anerkender og accepterer du, at din eneste og eksklusive retsmiddel i enhver tvist med os eller vores licensgivere er at stoppe med at bruge vores websted.

Vi påtager os intet ansvar for direkte, indirekte, særlige, pønale, hændelige eller følgetab eller -skader, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, kontrakter, data eller goodwill, arbejdsstop og computerfejl i forbindelse med brug af, manglende adgang til og afbrydelse eller tilgængelighed af vores websted uanset årsag, selvom vi er blevet oplyst om risikoen for sådanne skader. I det omfang loven tillader det, udelukker vi ethvert ansvar for fejl eller udeladelser i oplysninger, materialer og funktioner på vores websted. I det omfang loven tillader det, fraskriver vi os ethvert ansvar for uagtsomhed.

Uanset ovenstående begrænser intet i disse Vilkår for anvendelse vores ansvar over for dig for bevidst urigtige oplysninger, dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller ethvert andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

Virus, hacking og andre lovovertrædelser

Du må ikke misbruge vores websted ved bevidst at indsætte (eller forsøge at indsætte) virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores websted, den server, det er lagret på, eller servere, computere eller databaser, der er tilknyttet til vores websted. Du må ikke angribe vores websted via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of service-angreb.

Disse angreb er strafbare i henhold til United Kingdom Computer Misuse Act 1990 (den britiske lov om computermisbrug) og andre love verden over. Vi vil anmelde sådanne lovovertrædelser til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med dem ved at afsløre din identitet til dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse mister du øjeblikkeligt retten til at bruge vores websted.

Selvom vi tager rimelige forholdsregler for at beskytte vores websted mod misbrug, kan vi ikke holdes ansvarlige for tab eller skader forårsaget af et distribueret denial-of-service-angreb, virus eller andet teknologisk skadeligt materiale, som kan inficere ELLER ANGRIBE din computer og dine programmer, data eller andet beskyttet materiale som følge af din brug af vores websted eller download af materiale fra vores websted eller andre websteder, der er knyttet til det.

Uafhængighed

Disse vilkår og betingelser er underlagt ufravigelige juridiske rettigheder, du har som forbruger. Hvis en bestemmelse i disse Vilkår for anvendelse uanset årsag kendes ugyldig, ulovlig eller uden retskraft af en kompetent domstol, skal en sådan bestemmelse tolkes i overensstemmelse med gældende lov til at afspejle, så tæt som muligt, Marlow Foods' oprindelige hensigt, og resten af bestemmelserne er fortsat fuldt gyldige.

Afkald

En eventuelt forsinket eller manglende udøvelse eller håndhævelse af nogen af vores rettigheder eller retsmidler i henhold til disse Vilkår for anvendelse udgør ikke et afkald på sådanne rettigheder eller retsmidler. Et afkald på en bestemmelse i disse Vilkår for anvendelse er kun gyldigt, hvis det foreligger skriftligt og er underskrevet af Marlow Foods.

Hele aftalen

Disse Vilkår for anvendelse (herunder Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der er inkorporeret i disse Vilkår for anvendelse i form af en henvisning) udgør hele aftalen mellem dig og os vedrørende dine rettigheder og forpligtelser i brugen af vores websted.

Lovvalg

Disse Vilkår for anvendelse og eventuelle tvister eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med dem eller deres genstand eller udformning (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England. De engelske domstole har eksklusiv jurisdiktion over ethvert krav, du måtte have som følge af eller relateret til din brug af vores websted. Du er ansvarlig for at overholde alle gældende love i det land, hvorfra du besøger vores websted.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til disse Vilkår for anvendelse, bedes du kontakte os på customer.services@quornfoods.com